image


Пламен Мухтаров


Пламен Мухтаров е по образование инженер. От 1988 г. работи в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките като научен сътрудник. В момента е пенсионер, работи като специалист с висше образование в секция „Физика на Атмосферата“ в департамент "Геофизика". Неговите изследователски дейности са предимно в областта на емпирично моделиране на геофизични процеси– електронна концентрация на йоносферата, общо количество озон в атмосферата и изследвания върху динамиката на средната атмосфера.

Е-mail: pmuhtarov@geophys.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3955

Web: https://www.scopus.com/authid/detail.uri? authorId=6602635015