ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Архив – Новини

На 23 септември 2020 г. от 14:00 ч. в зала 101 на Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките ще бъде представена новата книга на доц. д-р Боян Кулов: “Europe’s Core-Periphery Relations and Horizontal Disparities”.
   16.09.2020

Програма на онлайн работна среща по проект: “Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA), “HORIZОN 2020”.
   22.05.2020

Промяна на датите, свързани с провеждането на Европейска работна среща на тема: “КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ” …
   07.05.2020

1st International conference on ENVIROnmental protection and disaster RISKs …
   15.04.2020

Покана за Европейска работна среща на тема: “КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ” – от 26 до 29.05.2020 включително …
   25.02.2020

МОН финансира дейностите за втората година на проект НАЦИОНАЛЕН ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (НГИЦ) като част от НПКНИ 2017-2023
   18.12.2019

Гл. ас., д-р Методи Методиев спечели награда за млади учени “Проф. Марин Дринов” в направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси”

Х-ти Балкански геофизичен конгрес

Гл.ас. д-р Ивелина Георгиева е удостоена с награда за най-успешни проекти по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН

Международното състезание за ученици “Карстът – последното “бяло петно”на планетата Земя”

Проф. дн. Даниела Йорданова спечели наградата “Питагор” на Министерството на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката в областта за природни и инженерни науки.

Научно-практическа конференция “Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг”

Софийски фестивал на науката 2019 г.

Департамент “География” при НИГГГ – БАН взе участие в V-ти Географски фестивал

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg