Х-ти Балкански геофизичен конгрес

През периода 18-22 септември 2019 г. в кк "Албена" се проведе Х-ти Балкански геофизичен конгрес с над 100 участника от България, Румъния, Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония, Албания, Унгария и др., организиран от Балканското геофизично дружество (BGS) и Европейската асоциация на гео-учените и инженерите (EAGE). Бяха изнесени множество доклади в областта на сеизмологията, проучвателната геофизика, инженерната геофизика и земният магнетизъм. Програмата на конгреса може да бъде видяна на ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА.

В конгреса взеха активно участие 26 учени и докторанти от Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН, които представиха работата си в областта на науките за Земята и осъществиха контакти с колегите си от съседните страни. Публикуваните разширени абстракти от мероприятието могат да бъдат намерени на РАЗШИРЕНИ АБСТРАКТИ.

1 / 20
2 / 20
3 / 20
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20