ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Данни 1956 – 2015

Пояснение: Всички файлове са текстови. Отварят се с всякакъв текстов редактор от типа на Notepad, MS Word и др.


Цитиране:Trifonova, P., M. Metodiev, and I. Buchvarov, Digital data records in PAG geomagnetic observatory available for a 60 years period, Bulgarian Geophysical Journal, vol. 42, 2019, https://doi.org/10.34975/bgj-2019.42.5

Геомагнитни данни 1956 – 2015

ANNMEANS

DAYLMEAN

HMONMEAN

HMVMONTH

MONTH_F3

MONTH_F7

MONTH_W7

HMVYEARS

YEAR_F3

YEAR_F7

YEAR_F7P

YEAR_W3

YEAR_W7

MONTMEAN


  ANNMEANS

Файл със СРЕДНОГОДИШНИТЕ СТОЙНОСТИ за всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Данните са центрирани към 1-ви юли, т.е. осреднени са всички СРЕДНОЧАСОВИ СТОЙНОСТИ от 1-ви януари до 31-ви декември на съответната година.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката ANNMEANS (.pdf)

Папка ANNMEANS (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


  DAYLMEAN

Файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ВСИЧКИ ДНИ на ДАДЕН МЕСЕЦ за всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Това са данните в 25-ата колона на всяка таблица на издаваните на времето геомагнитни бюлетини. За удобство по-долу се наричат СРЕДНОДНЕВНИ СТОЙНОСТИ. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката DAYLMEAN (.pdf)

Папка DAYLMEAN (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


  HMONMEAN

Файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС за ВСИЧКИ ДНИ на ДАДЕН МЕСЕЦ за всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Това са трите реда данни под всяка таблица на издаваните на времето геомагнитни бюлетини. За удобство по-долу се наричат СРЕДНОЧАСОВИ СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката HMONMEAN (.pdf)

Папка HMONMEAN (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


  HMVMONTH

MONTH_F3

Тази папка съдържа папките HM****F3, които от своя страна съдържат файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ за ВСЕКИ МЕСЕЦ ПООТДЕЛНО на ДАДЕНА ГОДИНА на 3 от елементите на геомагнитното поле: D, H и Z. Представени са по формата на IAGA, но с модификация на колегите от обсерваторията Fürstenfeldbruck, като са дадени и датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката MONTH_F3 (.pdf)

Папка MONTH_F3 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


MONTH_F7

Тази папка съдържа папките HM****F7, които от своя страна съдържат файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ за ВСЕКИ МЕСЕЦ ПООТДЕЛНО на ДАДЕНА ГОДИНА на ВСИЧКИТЕ използвани 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Представени са по формата на IAGA, но с модификация на колегите от обсерваторията Fürstenfeldbruck, като са дадени и датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката MONTH_F7 (.pdf)

Папка MONTH_F7 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


MONTH_W7

Тази папка съдържа папките HM****W7, които от своя страна съдържат файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ за ВСЕКИ МЕСЕЦ ПООТДЕЛНО на ДАДЕНА ГОДИНА на ВСИЧКИТЕ използвани 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Представени са по формата на IAGA, използван в WDC. В случая не са дадени датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Вместо това са дадени първите две цифри на годината, чиито данни са във файла. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката MONTH_W7 (.pdf)

Папка MONTH_W7 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


  HMVYEAR

YEAR_F3

Тази папка съдържа файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ на ЕДНА ГОДИНА на 3 от елементите на геомагнитното поле: D, H и Z. Представени са по формата на IAGA, но с модификация на колегите от обсерваторията Fürstenfeldbruck, като са дадени и датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката YEAR_F3 (.pdf)

Папка YEAR_F3 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


YEAR_F7

Тази папка съдържа файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ на ЕДНА ГОДИНА за всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Представени са по формата на IAGA, но с модификация на колегите от обсерваторията Fürstenfeldbruck, като са дадени и датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката YEAR_F7 (.pdf)

Папка YEAR_F7 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


YEAR_F7P

Тази папка съдържа файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС за ВСИЧКИ ДНИ на ЕДНА ГОДИНА за всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката YEAR_F7P (.pdf)

Папка YEAR_F7P (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


YEAR_W3

Тази папка съдържа файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ на ЕДНА ГОДИНА на 3 от елементите на геомагнитното поле: D, H и Z. Представени са по формата на IAGA, използван в WDC. В случая не са дадени датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Вместо това са дадени първите две цифри на годината, чиито данни са във файла. Данните са центрирани към средата на съответния час.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката YEAR_W3 (.pdf)

Папка YEAR_W3 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”


YEAR_W7

Тази папка съдържа файлове със СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ за ДАДЕН ЧАС и СРЕДНОДНЕВНАТА СТОЙНОСТ за ВСИЧКИ ДНИ на ЕДНА ГОДИНА на всичките използвани 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Представени са по формата на IAGA, използван в WDC. В случая не са дадени датите на спокойните и бурните в геомагнитно отношение дни. Вместо това са дадени първите две цифри на годината, чиито данни са във файла.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката YEAR_W7 (.pdf)

Папка YEAR_W7 (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”

  MONTMEAN

Файл за Обсерваторията със СРЕДНОМЕСЕЧНИТЕ СТОЙНОСТИ на всичките 7 елемента на геомагнитното поле: D, F, H, I, X, Y и Z. Данните са центрирани към средата на съответния час. Предвиден е за 100 години.

ОПИСАНИЕ на файловете в папката MONTMEAN (.pdf)

Папка MONTMEAN (.zip)

Към “Геомагнитни данни 1956 – 2015”

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg