ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-4-2016

Доставка на персонални настолни компютри, монитори, преносими компютри (лаптоп), сървърни компютри и периферни устройства за нуждите на НИГГГ – разпределени в две обособени позиции


Техническа оферта по Обособена позиция 2   .pdf

Ценова оферта по Обособена позиция 2   .pdf

Договор за извършване на доставка – Обособена позиция 2 по чл.20, ал.3, т.2 и чл.186 от ЗОП  .pdf

Дата на публикуване: 04.08.2016 г., 9:30 ч.


Техническа оферта по Обособена позиция 1   .pdf

Ценова оферта по Обособена позиция 1   .pdf

Договор за извършване на доставка – Обособена позиция 1 по чл.20, ал.3, т.2 и чл.186 от ЗОП  .pdf

Дата на публикуване: 21.07.2016 г., 15:30 ч.


Протокол по чл. 97, ал.4 във връзка с чл. 97, ал.3 от ППЗОП  .pdf

Дата на публикуване: 15.07.2016 г., 15:30 ч.


Обява за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   .doc

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   .pdf

Документация   .docx

Дата на публикуване: 03.06.2016 г., 13:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg