ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-2-2020

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3Договор  .pdf

Ценово предложение  .pdf

Техническо предложение  .pdf

Дата на публикуване: 08.06.2020 г.Протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП  .pdf

Дата на публикуване: 20.05.2020 г.Информация за удължаване на срока за подаване на документи  .pdf

Дата на публикуване: 09.04.2020 г.Указания  .docx

Техническа спецификация  .docx

Информация ID № 9097775  .pdf

Образци на документи  .docx

Обява  .doc

Дата на публикуване: 30.03.2020 г.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg