ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-1-2015

Публична покана ID № 9042592 от 08.06.2015 г.

за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите от Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките

 


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 11.10.2017 г. 12:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 20.09.2017 г. 14:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 01.06.2017 г. 17:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 07.02.2017 г. 17:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .pdf
Дата на публикуване: 06.02.2017 г. 13:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 12.12.2016 г. 12:10 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 31.10.2016 г. 14:30 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .doc
Дата на публикуване: 09.09.2016 г. 16:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .pdf
Дата на публикуване: 03.05.2016 г. 10:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .pdf
Дата на публикуване: 03.04.2016 г. 10:00 ч.


Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, включително за авансовите плащания във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП.  .pdf
Дата на публикуване: 26.01.2016 г. 10:00 ч.


Извършени плащания по договора за периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г.  .pdf
Дата на публикуване: 03.11.2015 г. 10:00 ч.


Извършени плащания по договора за периода 28.07.2015 г. – 31.08.2015 г.  .pdf
Дата на публикуване: 01.09.2015 г. 10:00 ч.


Договор  .docx
Дата на публикуване: 28.07.2015 г. 10:00 ч.


Техническа оферта  .pdf
Дата на публикуване: 28.07.2015 г. 10:00 ч.


Ценова оферта  .pdf
Дата на публикуване: 28.07.2015 г. 10:00 ч.


Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП   .pdf
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал.3 от ЗЗЛД.

Дата на публикуване: 06.07.2015 г. 10:00 ч.


Заповед: Комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти  .pdf

Дата на публикуване: 18.06.2015 г. 10:00 ч.


Публична покана  .pdf
Документация  .doc  .pdf

Дата на публикуване: 08.06.2015 г. 10:00 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg