ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-3-2020

Доставка на сеизмична станция, сеизмометри и съответните кабели и окомплектоващи модулиПриложение 11 – Ценово предложение  .pdf

Приложение 10 – Техническо предложение  .pdf

Договор  .pdf

Дата на публикуване: 12.05.2020 г.Протокол  .pdf

Дата на публикуване: 13.04.2020 г.Проект на договор  .docx

Техническа спецификация  .docx

Образци на документи  .docx

Покана  .pdf

Дата на публикуване: 31.03.2020 г.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg