ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Сеизмично инженерство

История

Департаментът “Сеизмично инженерство” е бившата Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (ЦЛСМСИ), създадена през 1982 г. и провеждаща научни изследвания в областта на сеизмичната механика и сеизмичното инженерство с цел намаляване на сеизмичния риск при минимални загуби на социално-икономически ресурси, като ключов елемент от устойчивото развитие на национално и регионално ниво

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg