ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-3-2016

ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА СЕИЗМИЧНА СТАНЦИЯ, СЕИЗМОМЕТЪР И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Ценово предложение   .pdf

Техническо предложение   .pdf

Техническа спецификация   .pdf

ДОГОВОР на основание чл.194, ал.1, във връзка с чл.112, ал.1 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 23.06.2016 г., 16:30 ч.


ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал. 4, във връзка с чл. 97 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/   .doc

Дата на публикуване: 10.06.2016 г., 9:30 ч.


Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява   .doc

Дата на публикуване: 02.06.2016 г., 15:30 ч.


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  .pdf

Решение за продължаване срока за депозиране на оферти  .doc

Дата на публикуване: 31.05.2016 г., 15:30 ч.


Информация ID № 9053176  .pdf
Обява и документация  .doc

Дата на публикуване: 12.05.2016 г., 17:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg