ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Книга 22, 2017

ISSN 0324-1114

Висша геодезия

Книга 22 · София · 2017

Българска академия на науките

 

Съдържание

Момчил Минчев, Иван Георгиев – Оценка на българската координатната ситема 1970

Явор Чапанов, Иван Георгиев, Радост Пачалиева – Геодезични и геофизични времеви редове от анализа на лазерните наблюдения на спътниците Lageos 1, 2 за периода 1984 – 2011

Юри Цановски – Изследване на устойчивост на опорни точки при деформационни мрежи

Таси Беляшки – Точност на Държавната нивелачна мрежа I клас на Bългария

Керанка Василева – Изследване на влиянието на изменението на изходните данни върху оценените скорости на станциите при използване на GPS

Керанка Василева, Мила Атанасова – Определяне на границите на тектонски плочи в България от GPS

Петър Ковачев – Софтуер за визуализция и анализ на качеството на данните от GPS приемници с помощта на програмата TEQC на UNAVCO

Петър Ковачев, Николай Димитров, Катя Коцева – Изследователски тест на два софтуерни пакета за високоточна обработка на GPS измервания

Николай Димитров – Изследване на съвременните движения на замнтата кора в райиона на Мировското солно находище от GPS и класически геодезически измервания

Татяна Ламбева – Корелационни матрици на релативни гравиметрични измервания

Андрей Андреев, Красимира Кирилова – Локален модел на геоида за територията на югозападна България

Аспарух Камбуров, Васил Гурев, Мануел Берокосо, Гонзало Пратес, Амос де Гил, Кристоф Кньофел – Изграждане на опорна ГНСС мрежа на остров Ливингстън, Антарктика

Станимир Миховски, Методи Методиев – Модел на геомагнитната деклинация за България на базата на измерванията от 2012г

Георги Михайлов, Станимир Миховски, Николай Мошеков, Петър Данчев – Определяне нормалните височини на точките от Държавната GPS мрежа

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg