ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Център за върхови постижения “Наследство БГ” – Архив

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение – Изследовател R1
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение – Изследовател R1
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение – Изследовател R2
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение – Изследовател R2
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Длъжност в екипа за изпълнение – Изследовател R4
Срок за подаване на документите: от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г.

19.08.2022


Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие
Срок за подаване на документите: от 18.08.2020 г. до 25.08.2020 г.

18.08.2020


Съобщение за провеждане на обществена поръчка с предмет: “Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ”, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01″ с 2 обособени позиции…

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg