ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани по международни програми

 1. EC–FP7 “European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan–European Infrastructure for Researchers in Europe ” – EGI–InSPIRE, Grant agreement no: 261323;
 2. Regional climate–air quality interactions (REQUA), Call: FP7–PEOPLE–2013–IRSES, Grant Agreement Number: PIRSES–GA–2013–612671;
 3. VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (VI–SEEM), Horizon 2020 project 675121.
 4. “GIS based analysis of seismic hazard sources for the Bulgarian territory” , 2018-2019 (доц. П. Трифонова, М. Методиев), World Federation of Scientists award (NSP);
 5. “Contribution of gravity and magnetic data interpretation to the seismotectonic model compilation for seismic hazard assessment”, 2010- 2011 (доц. П. Трифонова, М. Методиев), World Federation of Scientists award (NSP).
 6. Probabilistic Seismic Risk Assessment and Seismic Safety Improvement Recommendations for pre-1990 Multi-Family Apartment Buildings in Bulgaria and broader Europe Central Asia region – 2018;
 7. Сеизмичен капацитет на стоманобетонни стени в условия на надпроектна ситуация – 2014-2015.
 8. IZEBZO-142978, Arsenic contamination of Ogosta River: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamic (ASCOR). Р-л: доц. д-р Цветан Коцев, 2012-2016;
 9. Unesco PP 2018-2019, First international competition for students “Karst – the last “white spot” on the Planet Earth”.Р-л: Петър Стефанов, 2018-2020;
 10. BG7290115062, ProKARSTerra2015, Travelling Summer Scool of Karst. Р-л: Петър Стефанов, 2014-2016.
 11. COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe Applied Research. Р-л: доц.д-р Боян Кулов, 2016-2018.
 12. COST European Cooperation in Science & Technology;
 13. COST CA17134 SENSECO. Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2018-2022;
 14. COST CA 17133. Circular City Re. So, Implementig Nature Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2018-2022;
 15. COST ES1309. Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE). Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2014-2018;
 16. COST TD1202. Mapping and the citizen sensor. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2012-2016;
 17. SCERIN. Building capacity for Land-Cover and Land-Use Change challenges in South Central and Eastern Europe. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2017-2017;
 18. Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2018-2019;
 19. Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2017-2018;
 20. GLOCAD 2. Global Change Atlas of Danube River. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2016-2017;
 21. GLOCAD. Global Change Atlas of Danube Basin. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2015-2016;
 22. Applied Geoinformatics (CEE-GIS). CEEPUS. CIII-PL-0062-12-1617. Съизпълнител: проф. д-р М. Николова, 2015-2016;
 23. EARSeL Advancing horizons for land cover services entering the big data era. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2016-2016;
 24. EARSeL. Sensors, Multi-sensor integration, large volumes: New opportunities and challenges in Forest Fire Research. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2015-2015;
 25. EUFAR/OPTIMISE SWAMP. Съизпълнител: проф. дгн Р. Вацева, 2015-2015.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg