ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти, финансирани от РП на ЕС, НАТО и Юнеско

Текущи проекти

Приключили проекти

Текущи проекти

  1. 101060415, SELINA, Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital, Програма Horizon Europe, 2022-2027, ръководител от българска страна: проф. Стоян Недков;
  2. 101112736, Restore4Life, Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin, Програма Horizon Europe, 2023-2027, ръководител от българска страна: проф. Стоян Недков.

Текущи проекти

Проекти, финансирани от РП на ЕС, НАТО и Юнеско

Приключили проекти

  1. 642007, ESMERALDA, Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking, Програма Horizon 2020, 2015-2018, ръководител от българска страна: проф. Стоян Недков;
  2. 675121, АБР: VI-SEEM, VRE for regional Interdisciplinary communities in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean, Програма Horizon 2020, 2015-2019, ръководител от българска страна: чл.-кор. Порф. Костадин Ганев;
  3. Unesco PP 2018-2019, , First international competition for students “Karst – the last “white spot” on the Planet Earth”, Програма Unesco, 2018-2020, ръководител от българска страна: Петър Стефанов;
  4. H2020 – 817527, MAIA, Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting, Програма Horizon 2020, 2018-2022, ръководител от българска страна: проф. Боян Кулов;
  5. CAPLOCOM, Development of Long-term Strategy for enhancing the integration of Ecosystem Services concept in the Network of Protected Areas and territorial development of mountain areas, Програма Interreg-IPA CBC, 2021-2022, ръководител от българска страна: проф. Стоян Недков;

Приключили проекти

Проекти, финансирани от РП на ЕС, НАТО и Юнеско

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg