ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти и договори, финансирани от фирми

 1. Консултация на тема “Влиянието на поисканата от Република България дерогация, предвидена в Директива 2009/28/ЕО, разрешаваща повишени стойности над 60 КрА на показателя налягане на бензиновите пари при смесване с биоетанол, върху нивата на озон на територията на Република България – договор между “Българска Петролна и Газова Асоциация СДРУЖЕНИЕ” и НИГГГ–БАН;
 2. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”, РАЗДЕЛ: “Допълване на информацията относно локалните и регионалните метеорологични характеристики. Изясняване на дисперсионните характеристики на атмосферата”– REL–1000–ST–005–А.
 3. Изследване на площадка за калибриране на компасните системи на самолети тип “AIRBUS 320” и “BOEING 737”, 229/19.04.2011, Луфтханза Техник София (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 4. Анализ на сеизмичния хазарт за площадката на “Ада Тепе”: Комплексна интерпретация на аномалното гравитационно и геомагнитно поле, София, 2012 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 5. Изследване и определяне на местоположението на нова ядрена мощност на площадката на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД: Комплексен анализ на геофизичните полета в регионалната и локална зона на АЕЦ Козлодуй, София, 2013 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 6. Анализ на геофизичните условия в промишлената зона на “Аурубис България”, гр. Пирдоп: анализ на гравиметричното и геомагнитното поле и идентификация на разломни структури по гравиметрични и геомагнитни данни, София, 2014 (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 7. Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица”, Раздел 3.2. Анализ на геофизичните условия в региона Договор № Д-ІІІ-37/12.05.2017 г. “АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ (участници доц. П. Трифонова, М. Методиев);
 8. Полево магнитно измерване по предварително зададени профили на територията на площ “Железник”, общини Кучево и Майданпек, Р. Сърбия, ТЕРА-СКАУТ ЕООД, 2017 ( М. Методиев).
 9. Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологична информация от Локална сеизмична мрежа (ЛСМ) в района на АЕЦ Козлодуй – текущ;
 10. Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация от Локална Сеизмологична Мрежа (ЛСМ) в района на гр.Провадия – текущ;
 11. Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица” – 2017-2018;
 12. Оценка и анализ на сеизмичността в региона напромишлената площадка на “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” гр. Пирдоп – 2014.
 13. Processing and analysis of earthquake records for the design of quay wall in the region of Varna town – 2016;
 14. Верификация на резултатите и оценките, получени при детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица”– 2014-2015;
 15. Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище “Люляковица” – 2017-2018.
 16. Предоставяне на данни от референтни станции.
 17. Мониторинг на стабилността на всички постоянни станции на НИГГГ и НАВИТЕК
 18. Предоставяне и анализ на мареографни данни. БМФ ПОРТ БУРГАС ЕООД.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg