ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Програма за подпомагане на млади учени на БАН

  1. “Компютърни симулации на регионалния климат в България – към формулирането на национална стратегия и план за действие за адаптация към климатичните промени”;
  2. “Съвместно изследване на атмосферната динамика и тримерната структура на полетата на атмосферно замърсяване”;
  3. “Замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) – анализ на резултатите от компютърни симулации”.
  4. “Модел на разпределението на геомагнитното поле на територията на България за епоха 2015.0″– дог. ДФНП-8/20.04.2016; 2016-2017(ръководител М. Методиев, научен консултант доц. П. Трифонова).

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg