ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-6-2016

Изграждане и поддръжка на дистанционен достъп до обекти и за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

Ценово предложение   .pdf

Техническо предложение   .pdf

Договор по чл.20, ал.3, т.2 и чл.186 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 08.08.2016 г., 9:30 ч.


Протокол по чл. 97, ал.4, във връзка с чл.97, ал.3 от ППЗОП   .doc

Дата на публикуване: 03.08.2016 г., 15:30 ч.


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   .pdf

Дата на публикуване: 19.07.2016 г., 16:30 ч.


Заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява   .doc

Дата на публикуване: 18.07.2016 г., 18:30 ч.


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   .pdf

Документация   .doc

Дата на публикуване: 06.07.2016 г., 17:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg