ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-4-2020

“ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”Обявление за приключил договор – Обособена позиция 1  .pdf

Дата на публикуване: 31.12.2023 г.

Обявление за приключил договор – Обособена позиция 2  .pdf

Дата на публикуване: 31.12.2023 г.


Обявление за възложена поръчка – Обособена позиция 2  .pdf

Дата на публикуване: 21.06.2021 г.


Договор – Обособена позиция 2  .pdf

Дата на публикуване: 21.06.2021 г.


Обявление за възложена поръчка – Обособена позиция 1  .pdf

Дата на публикуване: 30.11.2020 г.


Договор – Обособена позиция 1  .pdf

Дата на публикуване: 27.10.2020 г.


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg