ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-4-2018

Доставка на топлинна енергия за сградата на Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН – (НИГГГ – БАН)

Обявление за приключване на договор  .pdf

Дата на публикуване: 11.08.2023 г., 13:15 ч.


Договор  .pdf

Дата на публикуване: 10.08.2018 г., 13:45 ч.


Обявление за възложена поръчка  .pdf

Дата на публикуване: 10.08.2018 г., 13:45 ч.


Решение за откриване на процедура  .pdf

Дата на публикуване: 30.05.2018 г., 13:30 ч.


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg