ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-1-2016

Доставка на 2 броя перманентни референтни GNSS станции


Информация за плащане   .doc
Дата на публикуване: 04.05.2016 г. 17:00 ч.


Договор    .pdf
Дата на публикуване: 26.04.2016 г. 17:00 ч.


Ценова оферта    .pdf
Дата на публикуване: 15.04.2016 г. 17:00 ч.


Техническа оферта    .pdf
Дата на публикуване: 15.04.2016 г. 17:00 ч.


Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП   .pdf
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал.3 от ЗЗЛД.

Дата на публикуване: 11.04.2016 г. 17:00 ч.


Заповед за определяне на комисия заа получаване, разглеждане и оценка на получените оферти    .doc
Дата на публикуване: 28.03.2016 г. 17:00 ч.


Публична покана  .pdf
Документация  .doc

Дата на публикуване: 16.03.2016 г., 15:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg