ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Въпросник за усетено земетресение

Сведенията, които ще ни доставите чрез този Въпросник, ще бъдат използвани за научни и приложни цели за повишаване качеството на превантивните мерки.

Полетата, означени със * са задължителни.

Попълването на Въпросника е неангажиращо и зависи изцяло от Вашето желание.

 

*Дата на земетресението:

*Време на земетресението:

:

Място, за което се отнася последващата обобщаваща информация:

*Селище:
*Община:
*Област:
*Пощенски код:

Информация за Вас:

Име и фамилия (попълнете по желание):
*E-mail:

Усетихте ли земетресението?

Къде се намирахте по време на земетресението?


Етаж:
В превозно средство:

Какво правехте?

Характер на труса

1. Времетраене на сътресението (приблизително в секунди):

2. Естество на сътресението:

3. Приблизително направление на усетеното движение:

4. Звук-време:

5. Звук наподобяващ:

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ВЪРХУ ХОРА И ЖИВОТНИ

1. Земетресението (ако е станало през нощта) е разбудило:

2. Земетресението е предизвикало уплаха у:

3. Земетресението е причинило нарушение в равновесието Ви:
 
4. Земетресението е причинило безпокойство на домашни животни:

5. Други трусове, усетени през близките дни (отбележете дата, час-минути):

Въздействие на земетресението върху околната среда (наблюдавани в помещения и/или на открито)

1. Люлеене на свободно висящи предмети:

2.
3.
4.
5. Тракане на врати и прозорци:

6. Отместване на:

7. Падане или преобръщане на:

8.
9. Ефекти върху водоеми:

10. Образуване на пукнатини в почвата или в павирани и асфалтирани пътища:

11.
12.
13. Свличане на:

14.

Въздействие на земетресението върху вашата къща или съседните сгради

Има ли повреди върху вашата къща или съседните сгради?

Наблюдавани повреди в различни типове сгради

Наблюдавани поражения на сгради Типове сгради Година на строителство
1. Леки повреди Тънки пукнатини в мазилката и откъртване на малки късове мазилка  тип А  тип Б  тип В
2. Умерени повреди Малки пукнатини в стените, откъсване на големи късове мазилка, падане на керемиди, падане на част на комини  тип А  тип Б  тип В
3. Тежки повреди Големи и дълбоки пукнатини в стените, падане на комини  тип А  тип Б  тип В
4. Разрушения Напречни пукнатини и процепи в стените, разрушаване на части от сгради, на връзки между отделни части на сградите на вътрешни стени  тип А  тип Б  тип В
5. Срутвания Пълно разрушаване на сградите  тип А  тип Б  тип В

 

Типове сгради:

 • А - Сгради със зидани конструкции
   А1 Еднофамилни къщи от кирпич и тухли с ниско качество; камък с лошо качество на разтвора; подови конструкции – дървен гредоред
   А2 Сгради със стени от тухлена зидария обрамчени или необрамчени с колони , без стоманобеонни пояси
   А3 Сгради със стени от тухлена зидария , обрамчени със стоманобеонии колони, със ст.б. греди и/или ст.б. пояси; ст.б. плочи
 •  

 • Б - Сгради със стоманобетонни конструкции
   Б1 сгради със ст.б. конструкции ( монолитни) - със ст.б. стени или ст.б. рамки; ст.б. рамки с пълнежни тухлени стени; смесни – ст.б. стени и ст. б. рамки
   Б2 сгради със ст.б. конструкции (сглобяеми) - едропанелни, пакетно повдигани плочи
 •  

 • В - Други
   Стоманени рамки; Смесени – ст.б. ядра и стоманени рамки; Дървени конструкции
Други коментари за ефектите от земетресението, които бихте могли да направите:

Прикачване на снимки и видеоматериали

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg