ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Списък

от услуги, които департамент “География” предоставя / може да предоставя.

 • Ландшафтно-екологични експертизи – оценка на качеството на околната среда (води, почви, растителност); оценка на уязвимостта на грунтовите води от химично замърсяване;
 • Таблетиране на почвени и други фино смлени материали за целите на рентгено-флуоресцентен анализ (XRF);
 • Геоморфоложки изследвания (напр. ГИС-базиран геоморфоложки анализ);
 • Мониторинг на подземни и речни води;
 • Климатичен мониторинг;
 • Aнализи и специализирани оценки на климата за различните дейности на обществото;
 • Мониторинг на съвременния карстогенезис;
 • Регионални демографски и социално-икономически анализи и прогнози;
 • Изготвяне на тематични картографски продукти;
 • Картографиране, анализ и оценка на екосистемни услуги;
 • Картографиране, анализ и оценка на природни и антропогенни опасности и рискове;
 • Триизмерно заснемане на земната повърхност.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg