ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Списък

от услуги, които департамент “Геодезия” предоставя / може да предоставя.

  • GNSS измервания, обработка и анализ на GNSS измервания за високоточни геодезически приложения – определяне на скорости и напрежения на земната кора, определяне на деформации, мониторинг на свлачищни процеси;
  • Изграждане на геодезически мрежи с различно предназначение, измерване и обработка на измерванията и анализ нарезултатите;
  • Експертна дейност в областта на геодезия – наредби, инструкции, експертизи;
  • Преподавателска дейност в областта на Висшата геодезия и изготвяне на учебни пособия;
  • Геодезически измервания за изследване на кинематиката и геодинамиката на територията на България.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg