ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

История

Центърът по хидрология и водно стопанство е създаден на 24.03.2022 г. с решение на Научния съвет на НИГГГ-БАН като ново самостоятелно звено за изучаване и изследване на количественото и качественото състояние и динамика на водните ресурси на различни нива – национално, басейново и локално. Климатичните промени и влиянието им върху формирането и пространствено-времевите особености в реализацията на повърхностните води, многоцелевото използване на водните ресурси, нарастващото участие на нашия институт в изпълнението на различни научни и научно-приложни разработки и проекти с хидроложка насоченост, изработването на експертизи и становища по национални програми, стратегии и планове за управление и регионални планове за развитие предопределиха обособяването на Центъра.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg