ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Книга 23, 2020

ISBN 978-954-9649-13-0

Висша геодезия

Книга 23 · София · 2020

Специално издание

Иван Георгиев1, Георги Михайлов2, Петър Данчев2,
Николай Димитров1, Момчил Минчев3, Пламен Гъбенски4

 

1 Национален институт по геофизика, геодезия и география
2 Военно-географска служба
3 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
4 Мапекс АД

 

ДЪРЖАВНА GPS МРЕЖАОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА
ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС 2004 – 2018 ГОДИНА

Българска академия на науките

 

Съдържание

1. ВЪВЕДЕНИЕ

2. ДЪРЖАВНА GPS МРЕЖА

3. ОБСЛЕДВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС НА ДЪРЖАВНАТА GPS МРЕЖА 2012 – 2014 ГОДИНА

4. GPS КАМПАНИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС НА ДЪРЖАВНАТА GPS МРЕЖА ПРЕЗ 2015/2016/2017/2018 ГОДИНА, ВТОРИ ЦИКЪЛ

5. КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

6. СТРАТЕГИЯ ПРИ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

7. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС НА ДЪРЖАВНАТА GPS МРЕЖА 2004/2005 ГОДИНА

8. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ВТОРИЯ ЦИКЪЛ ИЗМЕРВАНИЯ НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС 2015/2016/2017/2018 ГОДИНА

9. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ТОЧКИТЕ ОТ ОФИЦИАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА EUREF НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1993 – 2015 ГОДИНА

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА СКОРОСТИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС НА ДЪРЖАВНАТА GPS МРЕЖА

11. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАБОТКАТА И АНАЛИЗА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС И БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА 2005

12. ИНФРАСТРУКТУРНИ GNSS МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ

13. НИГГГ – ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕРМАНЕНТНА GNSS МРЕЖА. ПРОЕКТ “СГЪСТЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПЕРМАНЕНТНА МРЕЖА”

14. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАБОТКАТА И АНАЛИЗА НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС

15. ДЪРЖАВНА GPS МРЕЖА ВТОРОСТЕПЕНЕН КЛАС – КАК ДА БЪДЕ ПРИВЕДЕНА В ЕДИННА СИСТЕМА И ЕПОХА С ОСНОВНИЯ КЛАС?

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРАНСФОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОЧНОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И СКОРОСТИНА ТОЧКИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ КЛАС

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗЛИКИ МЕЖДУ НОВОПОЛУЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И ОФИЦИАЛНИТЕ В ETRF2000, ЕПОХА 2005.0, ПО КОМПОНЕНТИ – ИЗТОК, СЕВЕР И ПО ВИСОЧИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕТИРАНЕ НА ПЕРМАНЕНТНИЯ ПРИЛИВ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg