ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Администрация

Администрация

Тодор Запрянов Циров – организатор стопански дейности

тел: 979 33 25

Инж. Живка Ризова – главен експерт админстрация

тел: 979 33 22

Маринета Георгиева Палапешкова – специалист управление човешки ресурси

тел: 979 33 30

Анушка Станчева Стоянова – технически сътрудник

тел: 979 39 54

Дарина Ефтимова Благоева – координатор

тел: 979 37 12


Финансов отдел

Антония Василева Стойнова – главен счетоводител

тел: 979 33 21

Искра Станкова Кьосева – отчетник, счетоводство

тел: 979 33 42

Адриана Богомилова Дикова – счетоводител

тел: 979 33 17

Ивелина Тодорова Николова – касиер-счетоводство

тел: 979 33 42

Виолетка Крумова Костадинова – касиер-счетоводство

тел: 979 33 85

Велизара Ценкова Радева – отчетник, счетоводство

тел: 979 33 43


Библиотека

Гергана Илиева Методиева – главен асистент

тел: 979 39 46


Поддръжка на сградата

Валентин Василев Валентинов

тел: 979 39 68

Георги Киров Галев

тел: 979 39 68


Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg