ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Администрация

Администрация

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Живка Михайлова
гл. експерт администрация

979 3322

office@geophys.bas.bg

2.

Маринета Палапешкова
специалист управление
чов.ресурси

979 3330

press@geophys.bas.bg

4.

Георги Галев
раб.поддр.сгради

979 3968

 

5.

Валентин Веселинов
раб.поддр.сгради

979 3968

 

Финансов отдел

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Антония Стойнова
главен счетоводител

979 3321

astoynova@geophys.bas.bg

2.

Адриана Дикова
счетоводител

979 3317

adikova@geophys.bas.bg

3.

Ивелина Николова
отчетник,счетоводство

979 3342

inikolova@geophys.bas.bg

4.

Силвия Стефанова
отчетник,счетоводство

979 3342

sstefanova@geophys.bas.bg

5.

Велизара Радева
отчетник,счетоводство

979 3343

villy-radeva@abv.bg

6.

Виолетка Костадинова
касиер,счетоводство

979 3385

vkostadinova@geophys.bas.bg

Библиотека

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

Гергана Методиева
асистент

979 3946

libgeograph@gmail.com

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg