ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Сеизмично въздействие на земетресението
от 22.05.2012 г. за гр. София


СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО ОТ 22.05.2012 г. ЗА ГР. СОФИЯ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА БАЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ РЕГИСТРАЦИ

доц. Кирил Хаджийски *, проф. Светослав Симеонов *, проф. Емил Ботев *

РЕЗЮМЕ

Земетресението от 22 май 2012 г., както и последвалите трусове, нанесоха поражения на сградния фонд в гр. Перник и околните селища. Основният трус въздейства съществено и на територията на столицата. В рамките на няколко часа последваха няколко значими афтършока. Станциите на локалната мрежа за мониторинг на силни земетресения на гр. София бяха тригерирани и регистрираха въздействията. Записите на земетръсната серия (трикомпонентни акселерограми) представляват съществен интерес за проектантската общност. Това са най-силните инструментално записани сеизмични въздействия от земетръсно огнище от близък тип спрямо площадките в столицата. В настоящия доклад са представени регистрации на основния трус, направени на територията на гр. София. След съответната обработка са проведени анализи и са определени инженерните характеристики (максимални амплитуди, преобладаващи честоти, доминиращи компоненти, динамични усилвания /спектири/ и др.) с оглед глобалната оценка на сеизмичнто въздействие.


* – НИГГГ, Българска академия на науките

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg