ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г.

НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на докторанти по следните специалности:

1. “Хидрология на сушата и водните ресурси” – 1 бр., задочна форма на обучение

2. “Геоморфология и палеогеография” – 1бр., редовна форма на обучение

3. “Обща висша и приложна геодезия” – 3 бр., редовна форма на обучение

3.1 Обработка на GNSS измервания

3.2 Изследване на свлачища

3.3 Съвременни геодинамични процеси

Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може да получите от Центъра за обучение на БАН (http://edu.bas.bg/news.html) и на тел. 02/979 3322 (Живка Михайлова)

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg