image

Боян Кулов


Доц. д-р


Д-р Боян Кулов работи от 2007 г в секция

„Икономическа и социална география“. Специализирал в Училището по управление на Харвардския университет, САЩ (2009). В периода 2011-18 г. ръководи научна програма в Университетския комплекс по хуманитаристика

„Алма матер” на СУ „Св. Кл. Охридски”, където чете лекции по геополитика за чужденци. Стипендиант е на Японско- американската образователна комисия в Япония (2005). Между 1990 и 2007 преподава в университетите „Джордж Уошингтон”, „Джордж Мейсън” и Американският университет във Вашингтон, Окръг Колумбия, САЩ, а между 1994 и 2000 е лектор в Институт по международни отношения на Държавния департамент на САЩ. В периода 1993-1999 г. е директор и председател на Борда на директорите на специализираната група за Европа на Асоциацията на американските географи.


Ръководи проекти, финансирани от Европейската комисия (Хоризонт2020, р-л за България, 2018-22), ОП НОИР (член на ръководния екип, 2018-23), ESPON 2020 (2016-18, р-л за България), Фонд

„Научни изследвания”, България (2009, 2011-18), Борда за международни изследвания и обмен, САЩ (1999), Националния съвет за изследвания на САЩ (1996), Националната научна фондация на САЩ (1991-94), Фондация „Макартър”, САЩ (1991-95), . Изследователската му дейност е публикувана от Springer, Oxford University Press, John Wiley & Sons, Wichmann, Berg Publishers, Westview Press, and Ashgate.

E-mail: bkoulov@gmail.com; bkoulov@geography.bas.bg

Телефон: 02 / 979 3367

Web: http://www.niggg.bas.bg