imageСТОЯН КЮРКЧИЕВ

Д-р инж. Физик.

Стоян Кюркчиев работи в Центъра по хидрология и водно стопанство – база Пловдив на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките.

Магистър Инженер физик по Ядрено-физични методи и прибори от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (2001). Магистър Физика на Земята от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (2017). Доктор по климатология от НИГГГ-БАН (2022). Научни интереси: карстология, спелеология, карстови пещери, спелеоатмосфера, естествена радиоактивност в карстови геосистеми, карстови води. Автор на 5 научни публикации. Участва в 4 научни проекта.

Mail: jazon@abv.bg

Телефон: 0889883319,

0899910221

Web: niggg.bas.bg