image


Мариан Върбанов

Доц. д-р

Мариан Върбанов работи в Центъра по хидрология и водно стопанство на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Магистър по география от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1987 г.), доктор по география от Московския държавен университет – Русия (1992 г.) и доцент по физическа география в Географския институт при БАН (2007 г.) и в Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (2010 г.). Основни научни интереси: хидрология, хидрохимия, водни ресурси, качество на речните води, статистически методи в географските изследвания, географско образование. Автор е на повече от

65 научни публикации в международни и национални списания и доклади от конференции. Автор и съавтор на 5 учебника по география за училищното образование, 4 учебни помагала и над 40 научно-популярни статии. Ръководил е 5 национални научни проекти и участник в над

20 международни и национални научни и образователни проекти.

Ръководител на департамент „География“ (2014-2018), главен редактор на сп. „Проблеми на географията“ от 2014 г., член на 6-то и 7-то Общо събрание на БАН.

Mail: mvarbanov@geophys.bas.bg marian.varbanov@gmail.com

Телефон:

+359898896728

Web: niggg.bas.bg