юя


Мария Темелкова

Асистент д-р Мария Темелкова работи в Центъра по хидрология и водно стопанство на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Магистър по география от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор по хидрология в Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Основни научни интереси: хидрология, управление на водни ресурси, водностопански баланси, възобновяеми енергийни източници, картография, ГИС. Автор е на повече от 20 научни публикации в международни и национални списания и доклади от конференции. Автор и съавтор на екологични оценки за Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите. Участник в над 20 международни и национални научни проекти. Специализации в Техническите университети във Виена, Прага, Братислава, Любляна и Бохум. Диплом от курс за управление на водите в Международния институт за инфраструктурно хидравлично и екологично инженерство (IHE Delft) в Нидерландия.

Mail: mtniggg@gmail.com

Телефон: +359 2 979 3343

Web: niggg.bas.bg