IMG_20210717_164346_081Калин Сейменов

Географ, докторант

Калин Сейменов работи като географ в Научен център по хидрология и водно стопанство (филиал Пловдив) към Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките. Бакалавър по География (2018), магистър по Изменения на климата и управление на водите (2019) и докторант по Хидрология на сушата и водните ресурси (2020–2023) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на речната хидрология, управлението и опазването на водните ресурси. Автор и съавтор на 20 публикации в международни и национални научни издания.

Mail:

kalin.seimenov@abv.bg

Web: niggg.bas.bg