image


Евгения Сарафова


Географ


Евгения Сарафова е географ в секция "Географски информационни системи", департамент География – Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Научните ѝ интереси и изследователски задачи, по които работи, са свързани с дистанционните изследвания и визуализацията на геопространствени данни.

Е-mail: evgenia.luchkova@gmail.com

Телефон:

image