Антоанета Канева

Доцент, инж., д-р

Антоанета Канева е доцент в катедра "Сеизмично инженерство" в Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Тя е инженер с богат опит в областта на сеизмичното инженерство, динамика на конструкциите, взаимодействие между почва - конструкция, моделиране и анализ с метод на крайните елементи на строителни конструкции. Специален научен интерес в нейните изследвания е оценката на сеизмичния риск на големи урбанизирани зони, сеизмичното поведение и оценка на риска на подземни инфраструктурни системи като системи за водоснабдяване и отпадъчни води, намаляване на сеизмичния риск.

Е-mail: kaneva_ant@abv.bg akaneva@geophys.bas.bg

Телефон: 02/979 3341