Йордан Милков


Специалист обработка данни


Йордан Милков е специалист обработка данни в секция "Сеизмология" от Националния институт по Геофизика, Геодезия и география към Българската академия на науките. Участва в дейности свързани с оценка на сеизмичния хазарт и риск. Занимава се с мониторинг и обработка на данните от сеизмичността в сеизмоактивните зони на територията на България и източна Европа. Оптимизация на софтуерните продукти за локализиране и изчисление на сеизмични събития. Влияние на сеизмичните процеси върху сгради и съоръжения.

E-Mail: jori@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3736