Гергана Методиева


Асистент


Гергана Методиева работи в департамент География към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН. От 2005 г. ученият има опит в областта на библиотечните информационни технологии, библиографията статистиката и книгознанието. Научните интереси и изследователските задачи на учения са фокусирани върху статистическите методи библиографски анализ на публикационната дейност на учени географи.

Е-mail: gerri7@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3946