image


Александра Равначка


Гл. ас. д-р


Александра Равначка работи като главен асистент в департамент „География” на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Научноизследователската и дейност e насоченa в областта на икономическата, социалната география и демографията. Участвала е в редица национални и международни проекти. Автор е на научни публикации в страната и чужбина, свързани с глобализацията, пазара на труда, селските райони и регионалното развитие.

Е-mail: a_lravnachka@abv.bg

Телефон: 02 / 979 3369