Емилия Черкезова

Доцент, д-р

Емилия Черкезова е доцент в департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Тя има опит и научни интереси в следните области: географска информационна наука, дистанционни методи, геоморфология и палеогеография, геоархеология, земно покритие и земеползване, природни опасности и рискове, климатични промени и промени в околната среда. Нейните изследователски проекти са свързани с приложение на географските информационни системи (ГИС) и дистанционни методи в тези и други области.

Е-Mail: etch@geophys.bas.bg, eti2015@abv.bg

Телефон: +359 2 979 3355

Web: niggg.bas.bg