image

Д-р Емил Гачев работи като географ в департамент "География" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН. Интересите му са в областта на геоморфологията, глациологията, планинските физикогеографски изследвания и климатичните промени.

Mail:e_gachev@yahoo.co.uk

Телефон: +359 888 92 17 96, +3592/979 3374

Web: https://www.researchgate.net/profile/Emil_Gachev