image

Любка Пашова


доц. д-р инж.


Любка Пашова е доцент в департамент "Геодезия" на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

Научноизследователската ù работа, професионален и преподавателски опит в областта на геодезията включва теми като: а) комбиниране на разнородни гео-данни с използване на съвременни математически методи; б) геодезически референтни координатни системи; в) унифициране на височинни системи с използване на мареографни, алтиметрични, геоидни и ГНСС данни; г) регионални и локални геодинамични изследвания; д) времеви и пространствен анализ на вариациите на морското ниво; е) мониторинг, анализ и оценка на природни опасни процеси, вкл. намаляване на риска от природни бедствия.

E-mail: bismall@bas.bg lpashova.niggg@gmail.com

Телефон: 02 / 979 3349

Web:

URL: http://www.researcherid.com/rid/E- 9896-2011

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8058- 9905

URLs:

https://www.researchgate.net/profile/Lyubka_ Pashova