image

Антон Иванов

Д-р


Антон Иванов е доктор към департамент "Геодезия" в Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН.

От 2012 г. ученият анализира данни от мареографните станции на българското черноморско крайбрежие.

Интереси на учения са свързани със статистическите методи на хармоничния, спектралния и регресионния анализ.

Една от водещите задачи разглеждана от учения е свързана с определяне на изменението на средното морско ниво и трендът.

Mail: anton_iv66@abv.bg aivanov@geophys.bas.bg

Phone: 02/ 979 3344

Web: https://www.researchgate.net/profile/Anton_Ivanov6