ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-2-2019

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка  .pdf

Дата на публикуване: 23.08.2021 г.

Обявление за изменение на Договор № 04-17 / 19.07.2019 г. между НИГГГ и “МОСТ Енерджи” АД   .pdf

Дата на публикуване: 04.01.2021 г.

Допълнително Споразумение № 04-38 от 10.11.2020 г. към Договор № 04-17 / 19.07.2019 г.   .doc

Дата на публикуване: 04.01.2021 г.

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя  .pdf

Приложение № 1б – Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението   .xlsx

Приложение № 1 – Техническа Спецификация   .doc

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка  .pdf

Обявление за възложена поръчка  .pdf

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg