ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-2-2019

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАНПриложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя  .pdf

Приложение № 1б – Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението   .xlsx

Приложение № 1 – Техническа Спецификация   .doc

Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка  .pdf

Обявление за възложена поръчка  .pdf

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg