ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-2-2018

Изграждане и поддръжка на дистанционен достъп до обекти и за нуждите на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География

Договор  .pdf

Дата на публикуване: 08.06.2018 г., 17:00 ч.


Протокол  .pdf

Дата на публикуване: 28.05.2018 г., 17:30 ч.


Решение относно публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   .pdf

Дата на публикуване: 14.05.2018 г., 17:30 ч.


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти   .pdf

Дата на публикуване: 14.05.2018 г., 17:30 ч.


Информация ID № 9075704  .pdf

Документация  .doc

Обява  .doc

Дата на публикуване: 04.05.2018 г., 16:30 ч.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg