ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Преписка № ОП-1-2020

Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажиДоговор  .pdf

Ценово предложение  .pdf

Техническо предложение  .pdf

Дата на публикуване: 14.05.2020 г.


Протокол от разглеждане на оферти  .pdf

Дата на публикуване: 28.04.2020 г.


Разяснения  .pdf

Дата на публикуване: 04.03.2020 г.


Указания  .docx

Количествена сметка  .docx

Проекто-договор  .doc

Техническо задание  .docx

Информация ID № 9096687  .pdf

Образци на документи  .docx

Обява  .doc

Дата на публикуване: 27.02.2020 г.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg