ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

ЕU проект

Проект

Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain. The Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole sector”

Интегрирана оценка на природния и технологичен риск в Дунавската равнина в румънско-българския трансграничен участък Калафат-Видин — Турну Мъгуреле-Никопол

Проектът се реализира по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013.

Приоритетна ос 2: Околна среда

Детайлна информация за проекта може да се намери на сайт на проекта www.robuhaz-dun.eu

Периодът на изпълнение на проекта е юни, 2012 – ноември, 2013 г.

ВИЖ ОЩЕ (.pdf)

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg