ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Структура

Департамент “Сеизмология и Сеизмично инженерство” се състои от две секции:

Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Структурата на секцията се определя от тематиките на основните научни направления и научно-приложни задачи разработвани в секцията, най-важните от които са:

  • Мониторинг и анализ на сеизмичността на територията на страната и съседните земи; Макросеизмична класификация на последствията от земетресенията;
  • Физика на сеизмичните вълни и земетръсните източници;
  • Мониторингова и информационна система за изследване на строежа, динамиката и сеизмичността на земната кора и горна мантия в тектонски активни региони по сеизмологични данни;
  • Сеизмичното райониране на Република България;
  • Някои аспекти на прогнозиране на земетресенията и др.

Работата и изследванията по по-горе изброените тематики се извършват от научни работници (11), специалисти (17) и техници (27), работещи в сградите на НИГГГ (София) и регионалните сеизмични станции от Националната Сеизмологична Мрежа (НСМ).

Съвременната НСМ се състои от 14 сеизмични станции и 3 локални сеизмични мрежи, разположени по територията на страната, и Център за събиране и обработка на информацията в НИГГГ. НСМ е единствената у нас система, определяща в реално време параметрите на земетресенията в България и околните земи. Оперативната информация се предоставя на Министерски съвет, на Министерство на вътрешните работи (МВР), на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, на обществеността, медиите и всички други заинтересовани ведомства. Заедно с това, цифровизацията и модернизацията на НСМ откри широки възможности за бързо натрупване на качествени сеизмологични данни, и оттам, за разширяване на научно-изследователската дейност, увеличаване на квалификацията на специалистите и тяхната научна продукция и разширяване на партньорството с учени от чужбина.

Националната Сеизмологична Служба (НСС) включва 14 станции и обсерватории и две локални мрежи – “Провадия” и “Козлодуй”

Схема на националната мрежа за автоматичен трасфер и обработка на сеизмичната информация

Станция “Витоша”

Станция “Витоша”

Станция “Витоша”

Станция с апаратура за перманентна регистрация на земни движения

НАЧАЛО

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin