ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Проекти

Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ” – Проекти

Плановите проекти с бюджетно финансиране са близки до наименованията на основните тематики в секцията, изброени в раздела за структура на секцията:

 • Наблюдение на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на територията на България и прилежащите земи
 • Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле
 • Исторически земетресения в България и околните земи: макросеизмична база данни и някои приложения за територията на България
 • Изследване на строежа и динамиката на земната кора и горна мантия в тектонски активни региони по сеизмологични данни
 • Геодинамични явления и процеси в силно подвижни области на земната кора

Други по-значими проекти за последните години с външно финансиране са:

 • Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8
 • Сеизмично осигуряване на строителни конструкции и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната – 2007-2009, МРРБ
 • Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация от Локалната Сеизмологична Мрежа в района на АЕЦ “Козлодуй” – АЕЦ “Козлодуй”
 • Обработка на информация от Локална Сеизмологична Наблюдателна Мрежа около площадката на АЕЦ “Белене” – АЕЦ “Козлодуй”;
 • Оценка на сеизмичния риск и потенциалните щети от разрушения на сгради и инфраструктура в населени места на основа на географски информационни системи /ГИС/, като елемент от единната национална база данни – Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ)
 • Земетръсна активност в България през последната декада на 20 век (1991-2000 г.) въз основа на наблюдения в Националната сеизмологична служба – МОМН
 • Система за мониторинг на солното находище в Провадия – път за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове – МОМН
 • Изследване на възможности за предсказване на земетресения и климатични промени в Черноморския регион (BlackSeaHazNet) – 7-ма Рамкова програма на ЕС
 • Проект SCHEMA по 6РП
 • Проект TRANSFER по 6РП
 • Проект Plato-1/MEDNET
 • Трансграничен проект “Danube Cross-border System for Earthquakes Alert” (DACEA)

НАЧАЛО


Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО – Проекти

Плановите проекти с бюджетно финансиране са близки до наименованията на основните тематики в секцията, изброени в раздела за структура на секцията:

 • Наблюдение на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на територията на България и прилежащите земи
 • Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле
 • Исторически земетресения в България и околните земи: макросеизмична база данни и някои приложения за територията на България
 • Изследване на строежа и динамиката на земната кора и горна мантия в тектонски активни региони по сеизмологични данни
 • Геодинамични явления и процеси в силно подвижни области на земната кора

Други по-значими проекти за последните години с външно финансиране са:

 • Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8
 • Сеизмично осигуряване на строителни конструкции и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната – 2007-2009, МРРБ
 • Регистрация, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация от Локалната Сеизмологична Мрежа в района на АЕЦ “Козлодуй” – АЕЦ “Козлодуй”
 • Обработка на информация от Локална Сеизмологична Наблюдателна Мрежа около площадката на АЕЦ “Белене” – АЕЦ “Козлодуй”;
 • Оценка на сеизмичния риск и потенциалните щети от разрушения на сгради и инфраструктура в населени места на основа на географски информационни системи /ГИС/, като елемент от единната национална база данни – Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ)
 • Земетръсна активност в България през последната декада на 20 век (1991-2000 г.) въз основа на наблюдения в Националната сеизмологична служба – МОМН
 • Система за мониторинг на солното находище в Провадия – път за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове – МОМН
 • Изследване на възможности за предсказване на земетресения и климатични промени в Черноморския регион (BlackSeaHazNet) – 7-ма Рамкова програма на ЕС
 • Проект SCHEMA по 6РП
 • Проект TRANSFER по 6РП
 • Проект Plato-1/MEDNET
 • Трансграничен проект “Danube Cross-border System for Earthquakes Alert” (DACEA)

НАЧАЛО

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin