ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Връзки

Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ”

Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО”


Секция “СЕИЗМОЛОГИЯ” – Връзки

 • Министерски Съвет на Република България
 • Министерство на Вътрешните Работи
 • Министерство на Образованието и Науката
 • Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
 • Министерство на Околната Среда и Водите
 • АЕЦ “Козлодуй”
 • НЕК ЕАД – Клон АЕЦ “Белене”
 • ДП “РадиоАктивниОтпадаци”
 • Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция АУРЕ
 • Телевизии
 • Преса
 • Европейския Средиземноморски сеизмологичен център EMSC
 • Мрежата за цифрова сеизмологична информация ORPHEUS
 • НАЧАЛО


  Секция “СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО – Връзки

  • South California University in USA;
  • ISMES Bergamo – Italy;
  • Committee for atomic energy – SEA/DMT – France;
  • Technical University of the Middle East – USA;
  • International Atomic Energy Agency – IAEA.
  • ДСИ осъществява функционирането/обслужването на Националния комитет по земетръсно инженерство (НКЗИ), както и на националния офис на представителството ни в Европейската (EAEE) и Международната (IAEE) асоциации по земетръсно инженерство. С тези две международни организации, както и с повече от 20 НК по ЗИ, международни и чуждестранни научноизследователски институции се поддържа ползотворно сътрудничество, обмен на научна и специализирана информация и се извършват съвместни дейности, осигуряващи участието на български учени и специалисти в международни/регионални форуми, програми, проекти, прояви, инициативи и др.)

  НАЧАЛО

  Онлайн гео услуги

  Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

  requestaquote-button-bg

  Вашето мнение е важно

  Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

  fillupquestionaire-button-bg

  WordPress Video Lightbox Plugin