ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

  • Управление/поддръжка на локални акселометрични мрежи за регистрация, мониторинг и оповествяване на силни земетресения;
  • Сеизмичен мониторинг на сгради, инженерни съоръжения и паметници на културата (СИП);
  • Сеизмично инструментиране на СИП;
  • Натурни динамични изследвания на СИП с високочувствителна сеизмична апаратура;
  • Идентификация на действителните динамични характеристики на СИП посредством специализиран софтуер, след анализ на експериментални данни от комплексни полеви измервания/регистрации на тяхното реално реагиране на фонови въздействия;
  • Регистрация, мониторинг и контрол на вибрации/трептения породени от антропогенни или сеизмични източници;

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg